business man working on laptop

Recruitment Standards

People at YTranslations are our most valuable asset

Recrutarea se afla la baza activității noastre. Indicele ridicat de calitate de 99,27% este un rezultat direct al standardelor înalte pe care trebuie să le îndeplinească lingviștii atunci când se alătură YTranslations:

1. Nativi în limba-țintă
2. Locuiește în țara limbii-țintă
3. În conformitate cu ISO 17100 (cel puțin 5 ani de experiență în domeniul traducerilor)
4. A trecut testul de probă specific industriei în 48h
5. Prezintă recomandări de la clienții anteriori
6. A trecut testul creativității
7. A trecut testul inteligenței emoționale
8. Interviu pe platforma Skype
9. Disponibilitatea constantă a proiectului
10. Competențe în utilizarea instrumentelor CAT (Trados, Memsource, MemoQ)

Aceste criterii și procesul riguros de recrutare garantează că sunt recrutați doar lingviștii profesioniști de top. Considerăm că specializarea este esențială pentru traducători și, prin urmare, atribuim traduceri numai lingviștilor care au dovedit o expertiză excelentă într-unul sau două industrii.

Suplimentar

Performanța este, de asemenea, monitorizată în mod constant pentru a ne asigura că doar lingviștii cu performanțe ridicate sunt implicați în proiectele noastre. De asemenea, lingviștii noștri interni se perfecționează și se instruiesc continuu în industriile în care sunt specializați. Contactați-ne pentru a discuta despre modul în care vă putem ajuta să vă dezvoltați afacerea.

business man working on laptop